Себеразкриване, себеутвърждаване и решаване на конфликти

Себеразкриването има много дълга история на изследвания в социалната психология. Р. Арчър прави преглед на развитието на идеята и подчертава, че още Георг Зимел и Курт Левин признават значението на себеразкриването в междуличностнити отношения, а по–късно терапевта.

Цялата публикация „Себеразкриване, себеутвърждаване и решаване на конфликти“

Тревожност при децата и лечение на тревожни разстройства в детската възраст

тревожност при деца

тревожност при децаТревожност при децата често се проявява, а тревожността като цяло е един от проблемите на съвременната психология, който напоследък се разглежда с особено внимание, съобразно трудните и постоянно променящи се социални условия, в които сме поставени в днешно време.

Цялата публикация „Тревожност при децата и лечение на тревожни разстройства в детската възраст“

Семейно консултиране и терапия

Семейно консилтиране

Семейно консултиранеДнес така нареченото семейно консултиране или брачни консултации е честа практика в семейния живот на много двойки и семейства в различни етапи от тяхното съжителство. Семейни и брачни консултации се провеждат ежедневно и навсякъде по света и нуждата им нараства с осъзнаването на хората, че понякога имат нужда от вънпна помощ и подкрепа. В живота на отделната личност, както и при различните общности от хора, възникват редица проблеми, които нарушават нормалните взаимоотношения. В такива случаи е необходима помощ на неутрализиране на възникналите конфликти и за по-сполучливо балансиране с промените в околната среда. Появява се потребността от психологическа помощ.

Цялата публикация „Семейно консултиране и терапия“