Лекуване и преодоляване на психични емоционални травми от миналото и детството

психични травмиПсихичните травми генерират емоции и ако не обработваме тези емоции, те се вкореняват в мозъка и тялото ни. Вместо да се излекуваме от тежкото събитие, травмата остава в тялото ни под формата на енергия и химически вещества в нашия мозък, засягайки живота ни, докато не я открием и не я преработим. Здравословният поток и обработката на тежки емоции, като гняв, тъга, срам и страх, са от съществено значение за лечението на травмите.

Цялата публикация „Лекуване и преодоляване на психични емоционални травми от миналото и детството“