Семейно консултиране и терапия

Семейно консилтиране

Семейно консултиранеДнес така нареченото семейно консултиране или брачни консултации е честа практика в семейния живот на много двойки и семейства в различни етапи от тяхното съжителство. Семейни и брачни консултации се провеждат ежедневно и навсякъде по света и нуждата им нараства с осъзнаването на хората, че понякога имат нужда от вънпна помощ и подкрепа. В живота на отделната личност, както и при различните общности от хора, възникват редица проблеми, които нарушават нормалните взаимоотношения. В такива случаи е необходима помощ на неутрализиране на възникналите конфликти и за по-сполучливо балансиране с промените в околната среда. Появява се потребността от психологическа помощ.

Цялата публикация „Семейно консултиране и терапия“