Цени на Менталико

Mentalico предлага много безплатни инструменти за своите регистрирани потребители. Някой секции изискват специален абонамент от месечната такса 7.99 лв или едногодишна такса от 79.99 лв.

Personal skills path exercises

Създай напълно нов живот за себе си и изгради твоята перфектна личност и бъдеще